Malland Polska Sp. z o.o.   ul. Chodowieckiego 5F/1   81-818 Sopot   tel.kom.: 501 135 019   fax: (058) 551 15 29   e-mail: malland.polska@o2.pl


  PRODUKT: ULTRA 4000 compact
To trójskładnikowy, niezawierający rozpuszczalników materiał podłogowy z żywicy syntetycznej oparty na barwionym piasku kwarcowym i dwuskładnikowej żywicy epoksydowej, w skład której wchodzą baza Hesselberg EP BM TL 100 i utwardzacz Hardener BM 100. Warstwa posadzki ULTRA 4000 ma grubość 3 - 5 mm. Charakteryzuje się ona jednorodną powierzchnią bez łączeń, wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. ULTRA 4000 nie zawiera rozpuszczalników i dlatego nie dochodzi do skażenia otoczenia ani w trakcie nakładania, ani później. Możliwa jest instalacja ULTRA 4000 na ścianach.

Zastosowanie:
ULTRA 4000 zaprojektowano z myślą o wykorzystywaniu w charakterze wytrzymałego mechanicznie i odpornego chemicznie podłoża w środowiskach produkcyjnych o małym i średnim natężeniu ruchu, zwłaszcza takich, w obrębie których realizowane są procesy mokre, gdzie wymagane jest podłoże o drobnej fakturze. Do typowych obszarów można zaliczyć zakłady przemysłu lekkiego, przetwórnie warzyw i owoców, fabryki napojów, zakłady farmaceutyczne, obszary przygotowywania żywności. Posadzka ULTRA 4000 compact doskonale się sprawdza w garażach i łazienkach z prysznicami.

  Właściwości techniczne
  Wytrzymałość na ściskanie: 70 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: 32 N/mm²
Wytrzymałość cieplna: >80°C (powietrze)
Odporność chemiczna: Proszę pytać

  Czas nakładania i twardnienia
Czas nakładania: 5 dni
Mały ruch pieszy: 18-24 godzin > przy 20°C
Pełen ruch: 48 godzin > 20°C
Pełna twardość: 7 dni

Nakładanie:
Przed nałożeniem ULTRA 4000 należy przedsięwziąć wymienione poniżej środki ostrożności. W trakcie nakładania podłoże musi być suche i charakteryzować się wytrzymałością na rozciąganie przekraczającą 25 N/mm2, zawartość wilgoci w powierzchni podłoża ma być niższa niż 80%, zaś temperatura powietrza powinna oscylować w okolicy 15°C. Nakładanie ULTRA 4000 to zadanie dla specjalisty i powinno być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Grupa Malland specjalizuje się w tej dziedzinie i zatrudnia specjalistów z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w nakładaniu podłoży przemysłowych.

Utrzymanie:
Dzięki gładkiej, bezspoinowej powierzchni utrzymanie czystości jest szczególnie łatwe. W przemyśle spożywczym zwykle wystarczy zmywać podłogi wodą o temperaturze do 50°C oraz ogólnodostępnymi preparatami chemicznymi . Można powiedzieć, że zastosowanie nowych podłóg na stanowiskach pracy stanowi zachętę do stworzenia lepszego środowiska pracy.

Próbnik kolorystyczny ULTRA 4000 compact


PU Srebrny

PU Zloty

PU 1.1

PU 1.2

PU 1.3

PU 1.4

PU 1.5

PU 1.6

PU 1.7

PU 1.8

PU 1.9

PU 1.12

PU 1.13

PU 1.38

PU 1.59

PU 2.1

PU 2.2

PU 2.3

PU 2.13

PU 2.14

PU 3.1

PU 3.2

PU 3.3

PU 3.4

PU 3.5

PU 3.11

PU 3.32

PU 4.1

PU 4.7

PU 5.1

PU 5.2

PU 5.3

PU 5.5

PU 5.6

PU 5.21

PU 5.31

PU 5.35

PU 5.39

PU 6.2

PU 6.5

PU 6.9

PU 6.16

PU 6.18

PU 6.19

PU 6.33

PU 6.38

PU 6.41

PU 7.1

PU 7.2

PU 7.3

PU 7.5

PU 7.6

PU 7.24

PU 7.25

PU 7.28

PU 7.29

PU 7.30

PU 7.41

PU 8.1

PU 8.2

PU 8.4

PU 8.5

PU 8.9

PU 8.10

PU 8.11

PU 8.12

PU 8.13

PU 8.20

PU 8.45

PU 8.60

PU 8.61

PU 8.70

PU 8.71

PU 8.75

PU 9.1

PU 9.2

PU 9.3

PU 9.10

PU 9.14

PU 41

PU 42

PU 43

PU 44

PU 45

PU 46

PU 47

PU 48

PU 49

PU 50

PU 51

PU 52

PU 53

PU 54

PU 55

PU 56

PU 57

PU 58

PU 59

PU 60

PU 61

PU 62

PU 63

PU 64

PU 65

PU 66

PU 67

PU 68

PU 69

PU 70

PU 71

PU 72

PU 73

PU 74

PU 75

PU 76

PU 77

PU 78

PU 79

PU 80

PU 81

PU 82

PU 83

PU 84

PU 85

PU 86

PU 87

PU 88

PU 89

PU 90

PU 91

PU 92

PU 93

PU 94

PU 95

PU 96

PU 97

PU 98

PU 99

PU 100

PU 101

PU 102

PU 103

PU 104

PU 105

PU 106

PU 107

PU 108

PU 109

PU 110

PU 111

PU 112

PU 113

PU 114

PU 115Pozostałe warianty kolorystyczne dostępne przy zastosowaniu barwników.e-mail: malland.polska@o2.pl