Malland Polska Sp. z o.o.   ul. Chodowieckiego 5F/1   81-818 Sopot   tel.kom.: 501 135 019   fax: (058) 551 15 29   e-mail: malland.polska@o2.pl  PRODUKT: ULTRA 700
To trójskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników materiał podłogowy oparty na barwionej żywicy epoksydowej, w skład której wchodzą baza Hesselberg EP BM TL 100 i utwardzacz Hesselberg BM 100. Warstwa posadzki ULTRA 700 ma grubość 0,7mm i jest dostępna w ośmiu kolorach. Charakteryzuje się ona jednorodną, gładką powierzchnią bez łączeń, wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. ULTRA 700 nie zawiera rozpuszczalników i dlatego nie dochodzi do skażenia otoczenia w trakcie nakładania, ani później. Możliwa jest instalacja ULTRA 700 na ścianach.

Zastosowanie:
ULTRA 700 zaprojektowano z myślą o wykorzystywaniu w charakterze wytrzymałego mechanicznie i odpornego chemicznie podłoża w środowiskach produkcyjnych o małym i średnim natężeniu ruchu, zwłaszcza takich, gdzie wymagane jest podłoże o gładkiej fakturze. Do typowych obszarów można zaliczyć zakłady przemysłu lekkiego, warsztaty, pomieszczenia na statkach. Posadzka ULTRA 700 doskonale sprawdza się również w domach mieszkalnych; w garażach, piwnicach, spiżarniach, pomieszczeniach gospodarczych.

  Właściwości techniczne
  Wytrzymałość na ściskanie: 70 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: 55 N/mm²
Wytrzymałość cieplna: >60°C (powietrze)
Odporność chemiczna: Proszę pytać

  Czas nakładania i twardnienia
Czas nakładania: 2 dni
Mały ruch pieszy: 18-24 godzin > przy 20°C
Pełen ruch: 48 godzin > 20°C
Pełna twardość: 7 dni

Nakładanie:
Przed nałożeniem ULTRA 700 należy przedsięwziąć wymienione poniżej środki ostrożności. W trakcie nakładania podłoże musi być suche i charakteryzować się wytrzymałością na rozciąganie przekraczającą 25 N/mm2, zawartość wilgoci w powierzchni podłoża ma być niższa niż 80%, zaś temperatura powietrza powinna oscylować w okolicy 15°C. Nakładanie ULTRA 700 to zadanie dla specjalisty i powinno być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Grupa Malland specjalizuje się w tej dziedzinie i zatrudnia specjalistów z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w nakładaniu podłoży przemysłowych.

Utrzymanie:
Dzięki bezspoinowej powierzchni utrzymanie czystości jest szczególnie łatwe. Zwykle wystarczy zmywać podłogi wodą o temperaturze do 50°C oraz ogólnodostępnymi preparatami chemicznymi. Można powiedzieć, że zastosowanie nowych podłóg na stanowiskach pracy stanowi zachętę do stworzenia lepszego środowiska pracy oraz poprawia warunki sanitarne i efekt estetyczny.

Próbnik kolorystyczny ULTRA 700Przykładowa płaszczyzna posadzkie-mail: malland.polska@o2.pl