Malland Polska Sp. z o.o.   ul. Chodowieckiego 5F/1   81-818 Sopot   tel.kom.: 501 135 019   fax: (058) 551 15 29   e-mail: malland.polska@o2.pl
  PRODUKT: ULTRA 900
To trójskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników materiał podłogowy oparty na żywicy epoksydowej, w skład której wchodzą baza Hesselberg EP BM TL 100, utwardzacz Hesselberg BM 100 oraz komponent stały: THIX. Warstwa posadzki ULTRA 900 ma grubość 0,7-1,5mm i jest bezbarwna. Charakteryzuje się ona jednorodną, gładką powierzchnią bez łączeń, wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. ULTRA 900 nie zawiera rozpuszczalników i dlatego nie dochodzi do skażenia otoczenia w trakcie nakładania, ani później. Możliwa jest instalacja ULTRA 900 na ścianach.

Zastosowania
ULTRA 900 zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu w charakterze wytrzymałego mechanicznie i odpornego chemicznie podłoża w obiektach użyteczności publicznej i ekskluzywnego, industrialnego w charakterze podłoża do mieszkań. Powłoka ULTRA 900 umożliwia uzyskanie niepowtarzalnego efektu wizualnego poprzez wyeksponowanie koloru i faktury podłoża, na którym jest instalowana.

  Właściwości techniczne
  Wytrzymałość na ściskanie: 70 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: 55 N/mm²
Wytrzymałość cieplna: >60°C (powietrze)
Odporność chemiczna: Proszę pytać

  Czas nakładania i twardnienia
Czas nakładania: 3 dni
Mały ruch pieszy: 24-36 godzin > przy 20°C
Pełen ruch: 72 godziny > 20°C
Pełna twardość: 7 dni


Nakładanie:
Przed nałożeniem ULTRA 900 należy przedsięwziąć wymienione poniżej środki ostrożności. W trakcie nakładania podłoże musi być suche i charakteryzować się wytrzymałością na rozciąganie przekraczającą 25 N/mm2, zawartość wilgoci w powierzchni podłoża ma być niższa niż 80%, zaś temperatura powietrza powinna oscylować w okolicy 15°C. Nakładanie ULTRA 900 to zadanie dla specjalisty i powinno być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Grupa Malland specjalizuje się w tej dziedzinie i zatrudnia specjalistów z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w nakładaniu podłoży epoksydowych.

Utrzymanie:
Dzięki bezspoinowej powierzchni utrzymanie czystości jest szczególnie łatwe. Zwykle wystarczy zmywać podłogi wodą o temperaturze do 50°C oraz ogólnodostępnymi preparatami chemicznymi.

Przykładowa płaszczyzna posadzkie-mail: malland.polska@o2.pl