Malland Polska Sp. z o.o.   ul. Chodowieckiego 5F/1   81-818 Sopot   tel.kom.: 501 135 019nbsp;  fax: (058) 551 15 29   e-mail: malland.polska@o2.pl  PRODUKT: ULTRA 5000 Multi
To pigmentowy, czteroskładnikowy, nie zawierający rozpuszczalników materiał podłogowy oparty na piasku kwarcowym ze specjalnym wypełniaczem i dwuskładnikowej żywicy epoksydowej, w skład której wchodzą baza Hesselberg EP-BM 100 i utwardzacz Hardener BM 100. Warstwa posadzki ULTRA 5000 Multi ma grubość od 3 - 6 mm. Jest dostępna w ośmiu podstawowych kolorach i różnych stopniach porowatości. Charakteryzuje się ona jednorodną, gładką lub antypoślizgową powierzchnią bez łączeń, doskonałą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. ULTRA 5000 Multi nie zawiera rozpuszczalników i dlatego nie dochodzi do skażenia otoczenia w trakcie nakładania, ani później. Możliwe jest nałożenie barwionej warstwy wierzchniej na ścianach.

Zastosowanie:
ULTRA 5000 Multi zaprojektowano z myślą o wykorzystywaniu w charakterze wytrzymałego mechanicznie i odpornego chemicznie podłoża w środowiskach produkcyjnych o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. Również takich, w obrębie których realizowane są procesy mokre, gdzie wymagane jest podłoże o jednorodnej fakturze. Posadzka ULTRA 4000 Multi charakteryzuje się wysoką bezwładnością cieplną. Może być stosowana w miejscach o podwyższonej temperaturze, również w pomieszczeniach chłodniczych. Dzięki znakomitej odporności mechanicznej stosowana jest w magazynach, pomieszczeniach produkcji inżynieryjnej, czy w przemyśle spożywczym. ULTRA 5000 Multi ma bardzo dobrą odporność na większość chemikaliów, takich jak: oleje, smary, rozpuszczalniki, sól. Również kwasy, jednak nie w postaci stężonej.

  Właściwości techniczne
  Wytrzymałość na ściskanie: 88 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: 30 N/mm²
Wytrzymałość cieplna: >80°C (powietrze)
Odporność chemiczna: Informacja powyżej

  Czas nakładania i twardnienia
Czas nakładania: 4 dni
Mały ruch pieszy: 18-24 godzin > przy 20°C
Pełen ruch: 48 godzin > 20°C
Pełna twardość: 7 dni

Nakładanie:
Przed nałożeniem ULTRA 5000 Multi należy przedsięwziąć wymienione poniżej środki ostrożności. W trakcie nakładania podłoże musi być suche i charakteryzować się wytrzymałością na rozciąganie przekraczającą 25 N/mm2, zawartość wilgoci w powierzchni podłoża ma być niższa niż 80%, zaś temperatura powietrza powinna oscylować w okolicy 15°C. Nakładanie ULTRA 5000 Multi, to zadanie dla specjalisty i powinno być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów. Grupa Malland specjalizuje się w tej dziedzinie i zatrudnia specjalistów z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w nakładaniu podłoży przemysłowych.

Utrzymanie:
Dzięki gładkiej, bezspoinowej powierzchni utrzymanie czystości jest szczególnie łatwe. Zwykle wystarczy zmywać podłogi wodą o temperaturze do 50°C oraz ogólnodostępnymi preparatami chemicznymi . Można powiedzieć, że zastosowanie nowych podłóg na stanowiskach pracy stanowi zachętę do stworzenia lepszego środowiska pracy oraz poprawia warunki sanitarne i efekt estetyczny.

Próbnik kolorystyczny ULTRA 5000 Multi
Przykładowa płaszczyzna posadzkie-mail: malland.polska@o2.pl